Moment de la intervenció d’AI La Rioja durant el Congrés @AI La Rioja

Moment de la intervenció d’AI La Rioja durant el Congrés @AI La Rioja

Blog

Drets humans i convivència escolar, una unió necessària

Concha Arribas, activista d’AI La Rioja,
Amnistía Internacional, a través dels seus activistes de La Rioja ha participat recentment com a convidada en el VII Congrés Estatal de Convivència celebrat a Logronyo els dies 21 al 23 d’abril de 2022 i organitzat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de La Rioja.

La ponència “Drets Humans i Convivència” estava emmarcada en les experiències educatives desenvolupades en els diversos centres de la comunitat autònoma. Una d’elles és la que des de fa uns quants anys, tiren endavant la Xarxa d’Escoles pels Drets Humans d’Amnistía Internacional treballant amb els alumnes temes no curriculars, en qualsevol nivell educatiu.

La nostra participació va anar dirigida a la necessària incorporació dels drets humans de manera transversal en el Decret de convivència i en els desenvolupaments curriculars que, pel que fa a la nova llei educativa, la LOMLOE, s’han de desenvolupar a les comunitats autònomes.

Entenem que s’hauran de fer passos per la inclusió dels drets humans en l’àmbit educatiu. Els nous currículums incorporaran nous valors ja explicitats com Educació en valors cívics i ètics i de Memòria democràtica o continguts relacionats amb la LGTBI-fòbia, sextorsió, ciberassetjament o actituds xenòfobes i racistes. Per això, demanem incorporar explícitament la reflexió sobre DRETS HUMANS en tots els nivells educatius formals.

Els drets humans proporcionen un horitzó d’esperança, reflexió i acció amb el desig que els joves es converteixin en els agents del canvi social que un país democràtic i modern necessita. L’ONU, a través del seu Programa mundial d’educació, demana que s’incorporin continguts de drets humans en totes les etapes educatives.

L’educació dels drets humans és més que una lliçó que s’aprèn a les escoles o un assumpte que es tracta durant un dia. És un procés que facilita els mitjans i les eines per viure la vida en condicions de seguretat i dignitat. A més, els drets humans es juguen en les distàncies curtes, en llocs minúsculs, molt a prop de casa, al col·legi, a l’institut.

Una escola moderna és la que es compromet a evitar les diferències individuals, grupals o socials. La que crea consciència, la que col·labora en el desenvolupament del sentit crític, la que educa per sentir empatia davant la injustícia, la que contribueix a conviure amb els altres. L’Educació en drets humans col·labora a afavorir la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, que constitueixen la base de la vida en comú.