Mikita Zalatarou (Bielorússia): adolescent empresonat i sotmès a cops i descàrregues elèctriques

Mikita Zalatarou, manifestant bielorús menor d’edat, a l’interior d’una cel·la ©TUT.by
Mikita Zalatarou, manifestant bielorús menor d’edat, a l’interior d’una cel·la ©TUT.by

En aquesta activitat s'examina el dret a un judici just mitjançant casos reals de violacions d'aquest dret. A la segona part de l'activitat, les persones participants poden escriure una carta de protesta a favor de'n Mikita Zalatarou i mostrar la seva solidaritat amb ell.

Resultats d'aprenentatge:

  • Comprendre el concepte de judici just
  • Saber descriure les conseqüències d'una violació del dret a un judici just
  • Conèixer les normes internacionals específiques sobre justícia de menors