Mohamed Baker (Egipte): empresonat per defensar la llibertat

retrat de Mohamed Baker ©AI
retrat de Mohamed Baker ©AI

Les persones participants aprendran sobre el dret a la llibertat i a la protecció enfront de la detenció i reclusió arbitràries. L'activitat comença amb l'anàlisi de la pròpia actitud davant la pèrdua d'aquests drets i continua amb el cas real de Mohamed Baker abans d'emprendre accions per demanar el seu alliberament.

Resultats d'aprenentatge:

  • Comprendre els conceptes de llibertat i protecció enfront de la detenció i reclusió arbitrària, i com aquests conceptes es relacionen amb les nostres pròpies vides
  • Saber reconèixer casos de violacions d'aquests drets i sentir empatia envers les persones que pateixen violacions de drets humans