Vacunes per a tothom

ment als drets de propietat intel·lectual i garantir un repartiment equitatiu de les vacunes entre tots els països fins aconseguir la immunitat global necessària per controlar el virus.

Audiovisual de 2:10 animat que explica breument totes aquestes qüestions.