Txertoak mundu guztiarentzat

Txertoek eskuragarriak izan behar dute mundu guztiarentzat? Gobernuek eta enpresa farmazeutikoek baliabideak eta ezagutzak partekatu behar dituzte; jabetza intelektualeko eskubideei uko egin behar diete aldi baterako, eta txertoak herrialde guztien artean modu ekitatiboan banatzen direla bermatu behar dute, birusa kontrolatzeko beharrezkoa den immunitate globala lortu arte.

2:10 minutuko ikus-entzunezko biziduna, gai horiek azaltzen dituena labur-labur.