IZAN DITZAKEZUEN ZENBAIT ARAZO ETA HORIENTZAKO IRTENBIDE POSIBLEAK

1. Ez dugu behar beste denbora bilera eraginkorrak egiteko!

 • •   Antolatu bilera laburrak eskolak hasi aurretik edo amaitzean. Jolasgarai batzuk aukera ona izan daitezke.
  •    Deitu bilerak maizago.
  •    Prestatu agenda errealista bat, taldearen aukerekin bat datorrena.
  •    Lan egin etxean: aurretiko zereginak, bileretan landu beharreko gai-ordena… 
  •    Bildu talde txikitan, zenbait puntu eta gai eztabaidatzeko, eta gero bateratu landutakoa bilera orokorrean.
  •    Mugatu gaiak daukazuen denboraren arabera.

2. Ez gara ados jartzen bilerak egiteko orduari dagokionez!

 • •    Ez bazarete ados jartzen, gehiengoz erabaki.
  •    Pentsatu gutxienengan. Bilatu bileratik kanpo egin ditzaketen zereginak. Ardura daitezke jarduera espezifikoez? Bileretatik kanpo landu daitezkeen interesak edo abileziak dituzte?
  •    Garrantzitsua da guztiek taldekideak direla eta beren iritziak entzuten direla sentitzea. Ez duzue nahi taldea utz dezaten!

3. Jendea berandu iristen da bileretara!

 • •    Hasi bilera garaiz, bilduta zaudetenekin.
  •    Jendea berandu etortzen denean, saiatu ez atzera egiten haiek egunean jartzeko. 
  •    Galdetu iezaiezue ea bilera amaitzean baduten denbora egon ez direnean hitz egin duzuenari buruz hitz egiteko.

4. Taldean entusiasmorik eta konpromisorik ez dagoela iruditzen zaigu.

 • •    Garrantzitsua da arrazoiak identifikatzea: bileren diseinu eskasa, taldearen aurrerapenik eza, gainkarga…
  •    Egin aurrez aurreko bat bikoteka, arazoaren jatorria aurkitzeko. 
  •    Agian taldeak jarduera interesgarri bat behar du: eztabaida bat, beste talderen baten bisita haren interesak ezagutzeko, bideo bat ikusi eta iruzkintzea, etab. 

5. Lana hartzeko erresistentziak daude!

 • •    Identifikatu arazoaren zergatia. Adibidez, baliteke pertsona hori beste kausa batekin konprometituta egotea baina taldea utzi nahi ez izatea, edo lanez gainezka egotea… Nola lan egin daiteke taldean inor bakarrik sentitu gabe?
  •    Saiatu edozein egoeratara moldatzen eta egokitzen. Sortu aukerak, guztiek egin ahal izan ditzaten ekarpenak eta inplikatuta senti daitezen.
  •    Era horretako arazoak taldekideen feedbacka lortzeko aukera ona izan daitezke. Prest egon bakoitzak esan beharrekoa entzuteko.

6. Zereginak ez dira bete, edo arazoak ditugu epearekin!

 • •    Hitz egin, zergatia ulertzeko eta arazoaren arrazoiak doitzeko. 
  •    Taldekide bat bila dezakezue, lana partekatzeko.
  •    Berehala egin beharreko jarduera bat bada, aurretik txosten erregular laburrak egitea lagungarria izan daiteke.

7. Bileraren xehetasunak ez daude ongi adierazita! Jendeak ez daki noiz biltzen garen! 

 • •    Saiatu eskura dituzuen ahalik eta tresna gehien erabiltzen: ikastetxeko iragarki-oholak, megafonia bidezko iragarkiak, posta elektroniko bidezko abisuak, Facebook taldea… 
  •    Behar besteko aurrerapenez eman bileren berri, eta bidali hitzordua gogorarazteko mezuak.

8. Bileretan ez dugu ezer lortzen.

 • •    Ziurtatu baduzuela kronograma bat, egin nahi duzuena jasotzen duen plangintza bat. Baliabide osagarrien atalean, plangintzarako txantiloiak dituzue erabilgarri.
  •    Bete plangintza. Zenbateraino bete duzuen ikusteko ebaluatuz gero, pertsonen eta taldearen denboraren arabera doitu ahal izango duzue. 
  •    Aurreikusi gabeko ideia berriak sortzen badira, jaso idatziz, eta hitz egin horiei buruz hurrengo bileran.

9. Norbaitek taldea utzi du!

 • •    Zergatia asmatzen saiatzen bazarete, ez duzue ezer konponduko, eta kezkatu egingo zarete. Hemen ere komunikazioa da gakoa. Taldea utzi duen pertsonari zergatia galdetzea da hura ulertzeko eta etorkizunean berriz parte hartu ahal izango duen ikusteko modu onena.
  •    Pentsatu talde gisa prebentzio-neurrietan. Adibidez, taldearen helburuak edo aurreikuspenak betetzen ari dira bertako taldekideentzat? Antolatu noizean behin horri buruz hitz egiteko espazio bat. 

10. Ez dugu lortzen bilerak egiteko lekurik!

 • •    Hitz egin laguntzen ari zaizuen irakaslearekin, beste aukera batzuk azter ditzan.
  •    Galdetu zuzendaritza-taldeari ea ikasgelaren bat erabil dezakezuen. 
  •    Jolastokian edo kafetegian bil zaitezkete!