Actúa por Belarús: documento de casos

[Translate to gal:] Ilutración q muestra un niño y su madre separados por un cristal

Documento con casos de nenos/as que sufriron violacións de dereitos humanos durante as protestas que
sucederon ás eleccións presidenciais en Belarús de 2020, xunto cunha proposta de acción. Podedes ler
máis información sobre a acción aquí.


Obxectivos:


1. Sensibilizar ante as violacións de dereitos humanos de nenos e nenas.
2. Solidarizarse coas vítimas e as súas familias, facéndolles chegar mensaxes de apoio.