Mulleres e nenas en Afganistán: Actúa por elas na aula!

Grupo de nenos afgáns a xogar © Pixabay/ArmyAmber

As mulleres e as nenas en Afganistán ven violados os seus dereitos humanos diariamente. Neste material educativo, encontrarás algunhas propostas de acción para visibilizar a súa realidade e actuar defendendo os seus dereitos.

Resultados de aprendizaxe:
 

  • Comprendeuse a situación de vulneración de dereitos humanos de mulleres e nenas en Afganistán.

  • Actuouse para mellorar a situación destas mulleres.