Presentación Escribe polos Dereitos 2021

Captura da presentación © AI
Captura da presentación © AI

A través desta presentación poderedes mostrar os seis casos sobre os que propomos traballar no maratón deste ano (Mohamed Baker, Janna Jihad, Zhang Zhan, Imoleayo Adeyeun, Bernardo Caal e Wendy Galarza), xunto con algunhas propostas de acción concretas que inclúen enviarlles cartas de solidariedade ás persoas afectadas.

Resultados de aprendizaxe:

  • Coñecer a historia destas persoas e as vulneracións de dereitos humanos que están a sufrir.
  • Actuar para tratar de mellorar a súa situación.