Test sobre persoas refuxiadas (Kahoot)

Durante os últimos anos, o número de persoas refuxiadas que se viron obrigadas a saír dos seus fogares e a buscar refuxio nun terceiro país ten crecido de forma significativa.
Test breve de 12 preguntas a través da plataforma Kahoot! sobre as persoas refuxiadas e o dereito ao asilo.

Obxectivos

  • Fomentar o coñecemento sobre as diferenzas entre as persoas refuxiadas, migrantes e desprazadas e sobre as vulneracións que sofren.
  • Facilitar ferramentas a educadores/as que queiran traballar este tema.

Acceder al test