Vacinas para todo o mundo

Deben ser as vacinas accesibles a todo o mundo?

Quen debe garantir o seu acceso?

Gobernos e farmacéuticas deben compartir recursos e coñecemento, renunciar temporalmente aos dereitos da propiedade intelectual e garantir un reparto equitativo das vacinas entre todos os países ata acadar a inmunidade global necesaria para controlar o virus

Audiovisual animado de 2:10  minutos que explica brevemente todas estas cuestións.