ALGUNS CONSELLS SOBRE PARTICIPACIÓ I GÈNERE

Sobre la participació

L’educació en drets humans està vinculada als processos participatius i pretén empoderar les persones perquè duguin a terme accions col·lectives. Perquè la participació es converteixi en una experiència positiva i faciliti l’aprenentatge, ha de ser:

  • Activa: en les discussions i en la presa de decisions, les intervencions es fan a partir de l’experiència i el coneixement propis, i també des de la realitat social, econòmica, cultural i política (no es basen en idees abstractes).
  • Crítica i constructiva: la temàtica s’analitza de manera constructiva tenint en compte diferents punts de vista, i es promou la llibertat d’expressió, la participació activa i l’anàlisi crítica de les situacions.
  • Organitzada: hi ha una sèrie de pautes/normes que s’expliquen en començar el taller o reunió.
  • Equitativa: totes les persones tenen les mateixes oportunitats de participar-hi i les seves aportacions tenen el mateix valor.
  • Creativa: construeix conceptes innovadors, aprofundeix en l’anàlisi i estimula la creació col·lectiva de noves idees i reinterpretacions dels coneixements ja disponibles.

Sobre el gènere

En tots els espais quotidians hi ha comportaments, pensaments i actituds que mantenen la desigualtat i reprodueixen dinàmiques de poder entre les persones que hi participen i les que actuen com a facilitadores, així com entre les mateixes persones participants (vegeu la Guia per a l’ús de metodologies participatives). Aquestes dinàmiques són reflex de les relacions de poder que predominen en la societat, i la que es produeix entre gèneres n’és una.

Posa atenció a alguns aspectes per evitar situacions de desigualtat

  • Assegura’t que tothom té l’oportunitat de ser escoltat i tractat de la mateixa manera. Com a facilitador, cal que estiguis atent per aturar els que dominen, però sempre des d’una postura positiva, on una indicació o un comentari pugui servir com a aprenentatge col·lectiu.
  • Tingues en compte que l’assumpció de responsabilitats i el seu repartiment a l’hora de dur a terme una activitat ha de ser equitativa.
  • Utilitza un llenguatge no sexista i tracta d’evitar fórmules que invisibilitzin les dones, com ara l’ús del masculí genèric. Procura utilitzar desdoblaments o genèrics neutres genèrics.
  • En el transcurs de l’activitat fes visible com les violacions de drets humans que esteu tractant afecten de manera específica les dones i les nenes, sense donar-ne una visió victimitzadora.