PRECAUCIONS I CONDICIONS D'ÚS

Precaucions en el treball amb menors

Algunes de les propostes d’Amnistia Internacional plantegen que menors d’edat facin peticions a autoritats amb l’objectiu de millorar els drets humans en un país determinat. Heu de prendre les precaucions següents:

Enviament de cartes i postal

  • Els nois i les noies menors d’edat no han d’incloure dades que permetin la seva identificació, per la qual cosa recomanem incloure només el seu nom de pila i l’edat.
  • En el cas de l’alumnat de Primària, recomanem que sol·liciteu l’autorització parental abans dels enviaments.

Vídeos i fotografies

  • En el cas d’aquestes propostes cal que sol·liciteu l’autorització escrita a les persones que tenen la representació del menor abans de pujar els vídeos o enviar qualsevol fotografia, tal com determina la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica de menor.

Condicions d’ús

  • El professorat, l’alumnat i els centres educatius inscrits a la Xarxa d’Escoles no formen part de les estructures ordinàries d’activisme d’AI Espanya, de manera que qualsevol activitat que duguin a terme serà en nom propi.
  • Per als Grups Escolars, només hi podran participar els alumnes més grans de 12 anys (inclosos). Els centres que vulguin pertànyer a la Xarxa d’Escoles pels Drets Humans els alumnes dels quals siguin de primària no podran formar Grups Escolars, però sí que hi podran pertànyer. Els grups escolars no pertanyen a les estructures ordinàries de l’organització i fan accions sota la responsabilitat de l’alumnat i del professorat implicat.
  • Les persones adultes responsables dels centres participants en la Xarxa d’Escoles i que vulguin fer pública la seva experiència de treball per la protecció dels drets humans a  través de textos, fotos o vídeos a la pàgina web d’aquesta Xarxa, podran fer-ho tenint en compte que no es podrà facilitar la identificació de menors, en cas que apareguin en el material gràfic.
  • Aquesta web no emmagatzema dades personals dels participants menors a la Xarxa d’Escoles pels Drets Humans. L’objectiu d’aquesta web i de futures aplicacions és dinamitzar la feina que es fa pels drets humans des d’aquesta Xarxa.