Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Precaucions en el treball amb menors

Algunes de les propostes d’Amnistia Internacional plantegen que menors d’edat facin peticions a autoritats amb l’objectiu de millorar els drets humans en un país determinat. Heu de prendre les precaucions següents:

Enviament de cartes i postal

  • Els nois i les noies menors d’edat no han d’incloure dades que permetin la seva identificació, per la qual cosa recomanem incloure només el seu nom de pila i l’edat.
  • En el cas de l’alumnat de Primària, recomanem que sol·liciteu l’autorització parental abans dels enviaments.

Vídeos i fotografies

  • En el cas d’aquestes propostes cal que sol·liciteu l’autorització escrita a les persones que tenen la representació del menor abans de pujar els vídeos o enviar qualsevol fotografia, tal com determina la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica de menor.

Condicions d’ús

  • El professorat, l’alumnat i els centres educatius inscrits a la Xarxa d’Escoles no formen part de les estructures ordinàries d’activisme d’AI Espanya, de manera que qualsevol activitat que duguin a terme serà en nom propi.
  • Per als Grups Escolars, només hi podran participar els alumnes més grans de 12 anys (inclosos). Els centres que vulguin pertànyer a la Xarxa d’Escoles pels Drets Humans els alumnes dels quals siguin de primària no podran formar Grups Escolars, però sí que hi podran pertànyer. Els grups escolars no pertanyen a les estructures ordinàries de l’organització i fan accions sota la responsabilitat de l’alumnat i del professorat implicat.
  • Les persones adultes responsables dels centres participants en la Xarxa d’Escoles i que vulguin fer pública la seva experiència de treball per la protecció dels drets humans a  través de textos, fotos o vídeos a la pàgina web d’aquesta Xarxa, podran fer-ho tenint en compte que no es podrà facilitar la identificació de menors, en cas que apareguin en el material gràfic.
  • Aquesta web no emmagatzema dades personals dels participants menors a la Xarxa d’Escoles pels Drets Humans. L’objectiu d’aquesta web i de futures aplicacions és dinamitzar la feina que es fa pels drets humans des d’aquesta Xarxa.