Bernardo Caal (Guatemala): engarjolat per defensar un riu sagrat

retrat de Bernardo Caal ©AI
retrat de Bernardo Caal ©AI

En aquesta activitat s'examina la feina dels que defensen el territori, la terra i els drets ambientals, com es criminalitza aquestes persones per la seva tasca i, en particular, com és aquesta criminalització a Guatemala. Tot això s'explica a través del cas de Bernardo Caal Xol. Com a part de l'activitat s'anima les persones participants a escriure una carta per protestar pel tracte infligit a Bernardo i mostrar solidaritat amb ell.

Resultats d'aprenentatge:

  • Sabercom es criminalitza els defensors i defensores dels drets humans a Guatemala
  • Comprendre els conceptes de criminalització i empresonament injust
  • Saber explicar com es relacionen la criminalització i l'empresonament injust amb diverses violacions de drets humans