Drets humans i diversitat afectiva i sexual

Conjunt de materials didàctics elaborats en col·laboració amb el COGAM i la Federació Colegas, que promouen la presa de consciència sobre els drets relacionats amb l’orientació sexual i la identitat de gènere, així com els estereotips i prejudicis als quals s’enfronta el col·lectiu LGBT.   
Inclou informació útil per comprendre les situacions de discriminació que pateixen, la vulneració i protecció dels drets del col·lectiu LGBT i tretze propostes de tallers diferenciats per edats.

Objectius

  • Reflexionar sobre la diversitat i els límits relacionats amb la llibertat d’expressió.
  • Conscienciar sobre la importància del respecte a les persones independentment de l’orientació o la identitat de gènere.