Dereitos humanos e diversidade afectivo-sexual

Conxunto de materiais educativos en colaboración con COGAM e Federación Colegas, que promoven a toma de conciencia sobre os dereitos relacionados coa orientación sexual e a identidade de xénero, así como os estereotipos e prexuízos a que se enfronta o colectivo LGTB.
Inclúe información útil para entender as situacións de discriminación que sofren, a vulneración e a protección de dereitos do colectivo LGTB e trece propostas de talleres diferenciadas por idades.

Obxectivos

  • Reflexionar sobre a diversidade e os límites relacionados coa liberdade de expresión.
  • Tomar conciencia sobre a importancia do respecto ás persoas, con independencia da orientación ou identidade de xénero.