Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Dereitos humanos e diversidade afectivo-sexual

Conxunto de materiais educativos en colaboración con COGAM e Federación Colegas, que promoven a toma de conciencia sobre os dereitos relacionados coa orientación sexual e a identidade de xénero, así como os estereotipos e prexuízos a que se enfronta o colectivo LGTB.
Inclúe información útil para entender as situacións de discriminación que sofren, a vulneración e a protección de dereitos do colectivo LGTB e trece propostas de talleres diferenciadas por idades.

Obxectivos

  • Reflexionar sobre a diversidade e os límites relacionados coa liberdade de expresión.
  • Tomar conciencia sobre a importancia do respecto ás persoas, con independencia da orientación ou identidade de xénero.