Presentació: enderroquin l’apartheid, no els habitatges

Unes nenes palestines miren les runes d’un edifici malmès a la ciutat de Gaza, el 9 d’agost de 2022. © Maldi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Unes nenes palestines miren les runes d’un edifici malmès a la ciutat de Gaza, el 9 d’agost de 2022. © Maldi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Israel imposa un sistema d’opressió i dominació a la població palestina a totes les zones sota el seu control —a Israel i als TPO— i a les persones refugiades palestines, per tal de beneficiar la població israeliana jueva. Això constitueix apartheid i està prohibit pel dret internacional.

Us oferim una presentació amb la definició d’apartheid, quins elements inclou l’apartheid, dades i xifres actualitzades i un vídeo que podeu projectar a l’aula.

 

Resultats d’aprenentatge:

  • S’haurà explicat a l’alumnat què és l’apartheid i quina és la situació actual de la població palestina a Israel.

  • S’haurà mobilitzat l’alumnat per acabar amb l’apartheid, especialment pel dret a habitatge de la població palestina.