Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Presentació Escriu pels Drets 2021

captura de la presentació ©AI
captura de la presentació ©AI

A través d'aquesta presentació podreu mostrar els sis casos sobre els quals proposem treballar en la marató d'aquest any (Mohamed Baker, Janna Jihad, Zhang Zhan, Imoleayo Adeyeun, Bernardo Caal i Wendy Galarza), juntament amb algunes propostes d'acció concretes que inclouen enviar cartes de solidaritat a les persones afectades.

Resultats d'aprenentatge:

  • Conèixer la història d'aquestes persones i les vulneracions de drets humans que estan patint.
  • Actuar per tractar de millorar la seva situació.