Presentació Escriu pels Drets 2021

captura de la presentació ©AI
captura de la presentació ©AI

A través d'aquesta presentació podreu mostrar els sis casos sobre els quals proposem treballar en la marató d'aquest any (Mohamed Baker, Janna Jihad, Zhang Zhan, Imoleayo Adeyeun, Bernardo Caal i Wendy Galarza), juntament amb algunes propostes d'acció concretes que inclouen enviar cartes de solidaritat a les persones afectades.

Resultats d'aprenentatge:

  • Conèixer la història d'aquestes persones i les vulneracions de drets humans que estan patint.
  • Actuar per tractar de millorar la seva situació.