Drets humans de les persones refugiades

Conjunt de materials educatius centrats en la visibilització dels drets de les persones refugiades i migrants i el reconeixement de les vulneracions que es cometen en diferents indrets del món.
Incorpora informació per a personal docent, casos reals i un total de dotze tallers participatius per treballar dins o fora de l’aula. Les activitats estan dissenyades amb un ordre específic per poder aprofundir en el tema des d’un enfocament holístic, però també es poden dur a terme de forma independent.

Objectius

  • Fomentar el desenvolupament de l’empatia i la solidaritat envers persones d’altres cultures i països, i ajudar a reflexionar sobre els estereotips i prejudicis que hi ha sobre aquestes persones.     
  • Conscienciar sobre les violacions dels drets humans que afecten persones de diferents països, principalment persones en moviment, migrants i refugiades.   
  • Fer visible la crisi de la població refugiada com una qüestió global, no només europea.