Wendy Galarza (Mexiko): emakumeen aurkako indarkeriaren kontra protesta egiten ari zela tiroek zauritua

Wendy Galarzaren irudia. ©AI

Parte-hartzaileek legea betearaztearen zaintzaz, Mexikoko protestetan poliziak betetzen duen funtzioaz eta emakume zein nesken aurkako indarkeria espezifikoaz ikasiko dute. Giza eskubideen zuzenbidearen arabera poliziak zer egin dezakeen ikusiko dute, zehazki bilkura publikoak kontrolatzean zer egin dezakeen, eta agenteek indarraren eta suzko armen erabilerari buruzko nazioarteko arauak errespetatzen ez dituztenean zer egin daitekeen ezagutuko dute.

Ikaskuntzaren emaitzak:

  • Poliziak giza eskubideak babesteko funtzioa duela ulertzea, eta hori gure bizitzekin erlazionatzea.
  • Poliziaren indar-erabilerari aplikagarri zaizkion arauak ezagutzea eta giza eskubide jakinekin nola erlazionatzen diren ulertzea.
  • Emakumeek eta neskek Mexikon beren eskubideak defendatzeko zer egoerari aurre egin behar dioten ezagutzea.