Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Precaucións traballando con menores

Algunhas das propostas de Amnistía Internacional propoñen que menores de idade realicen peticións a autoridades co fin de mellorar os dereitos humanos nun país concreto. Debedes ter as seguintes precaucións:

Envío de cartas e postais

  • Os e as menores non deben incluír datos que permitan a súa identificación, polo que recomendamos limitarse a nome de pía e idade.
  • En caso de alumnado de primaria, recomendamos solicitar autorización paterna de forma previa á realización dos envíos.

Vídeos e fotografías

  • No caso destas propostas, é necesario que solicitedes aos representantes legais do menor a autorización por escrito antes de subir os vídeos ou enviar calquera fotografía, tal e como determina a Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.

Condicións de uso

  • O profesorado, o alumnado e os centros educativos inscritos na Rede de Escolas non forman parte das estruturas ordinarias de activismo de AI España, polo que calquera actividade que realicen será no seu propio nome.
  • No caso dos Grupos Escolares, só poderán participar estudantes maiores de 12 anos (inclusive). Os centros que queiran pertencer a Rede de Escolas polos Dereitos Humanos cuxo alumnado sexa de primaria non poderán formar Grupos Escolares, mais si poderán pertencer e esta. Os grupos escolares non pertencen ás estruturas ordinarias da organización, e realizan accións baixo a responsabilidade dos estudantes e o profesorado implicado.
  • As persoas adultas responsables dos centros que participan na Rede de Escolas e que queiran facer pública a súa experiencia no traballo coa protección dos dereitos humanos a través de textos, fotos ou vídeos na web desta Rede poderán facelo tendo en conta que non se poderá facilitar a identificación de menores de idade, en caso de apareceren no material gráfico.
  • Esta web non almacena datos persoais dos e das menores participantes na Rede de Escolas polos Dereitos Humanos. O obxectivo desta web e de aplicacións futuras é o da dinamización do traballo que polos dereitos humanos se fai desde esta Rede.