Drets humans de les persones en moviment: refugi, immigració i asil

Conjunt de materials educatius centrats en els drets de les persones en moviment i les violacions que viuen les persones refugiades, migrants o sol·licitants d’asil. Incorpora informació per al professorat i onze activitats distribuïdes per edats.

Objectius

  • Proporcionar eines perquè la comunitat docent desperti en l’alumnat una consciència de solidaritat al voltant de la igualtat de drets de les persones, independentment del seu lloc d’origen.
  • Potenciar la reflexió, la discussió i la presa de consciència sobre la realitat de les persones en moviment.
  • Implicar l’alumnat en la protecció i defensa dels drets de tots els éssers humans.