Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Dereitos Humanos das persoas en movemento: refuxio, inmigración e asilo

Conxunto de materiais educativos centrados nos dereitos das persoas en movemento e as vulneracións que viven as persoas refuxiadas, migrantes ou solicitantes de asilo. Incorpora información para o profesorado e once actividades distribuídas por idades.

Obxectivos

  • Facilitar ferramentas á comunidade docente que permitan despertar no alumnado unha conciencia de solidariedade en torno á igualdade de dereitos das persoas, con independencia do seu lugar de orixe.
  • Potenciar a reflexión, a discusión e a toma de conciencia sobre a realidade das persoas en movemento.
  • Implicar o alumnado na protección e a defensa dos dereitos de todos os seres humanos.