Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons

Como comezo?

 • Contacta co equipo máis próximo á túa localidade. Se tes pensado desenvolver algunha actividade de dereitos humanos na aula ou crear un grupo escolar, o primeiro é póreste en contacto con Amnistía Internacional. Podes buscar o grupo máis próximo nesta ligazón: https://grupos.es.amnesty.org/ga/.
 • Dálle énfase aos valores educativos da túa acción. Presenta as túas ideas e propostas dun xeito construtivo: non se trata de crear unha división no centro, senón de promover un debate ou unha acción educativa sobre un tema social importante.
 • Encontra persoas aliadas. Poden ser profesores/as, nais e pais, así como estudantes que te apoien se te encontras con algunha dificultade. Se precisas apoio, podes pórte en contacto con: equipo.educacion@es.amnesty.org.
 • Utiliza a diplomacia. Abriránseche máis portas e encontrarás máis posibilidades. Lembra que ás veces é máis importante como chega a túa mensaxe que a propia mensaxe en si. Comunícate de maneira respectuosa e apropiada coas persoas responsables do centro para contarlles a túa iniciativa.

Como conseguir profesores/as que traballen en colaboración?

1. Fala con outros profesores/as

 • Nas túas horas libres ou en descansos entre clase e clase, mantén conversas informais coas persoas máis próximas do teu departamento ou centro.
 • Utiliza a hora de xantar, os recreos ou os anacos previos aos claustros e reunións do profesorado para contarlle ao resto de compañeiros/as o teu interese na Rede de Escolas e a posibilidade de ir incorporando actividades de educación en dereitos humanos.
 • Cando coñezas persoas que están realmente interesadas, consigue involucralas para que á súa vez falen con máis xente. Deste xeito poderás acceder a novas persoas que non coñecías.
 • Como material de apoio podes consultar na web:
 1. O labor que se fai nalgúns países en favor dos dereitos humanos.
 2. Os temas que se traballan.
 3. As campañas.
 4. E algo moi importante: os casos que tiveron éxito!

2. Establece una rede

 • Pregunta ao resto do profesorado se están interesados/as en realizar actividades de dereitos humanos na súa materia ou promover que se impartan no centro.
 • As redes de contacto son unha ferramenta moi efectiva, porque a xente adoita responder mellor ás interaccións directas, persoais.
 • Tamén podes consultar a canle de vídeos de Amnistía Internacional España, escoller algún que che guste e enviárllelo aos teus compañeiros/as para os convencer da importancia de traballar na defensa dos dereitos humanos.
 • Podes planificar actos de mobilización con outros centros da localidade: aproveita encontros deportivos, culturais e artísticos e dá a coñecer o traballo de Amnistía Internacional para que se involucre máis xente.
 • Fala con pequenos grupos de estudantes, mostrando interese polas súas opinións e escoitando atentamente as ideas de todo o mundo.

3. Fai seguimento
 • Elabora unha listaxe cos datos dos profesores/as con que falases e anota os seus intereses, motivacións, habilidades ou preocupacións relacionados con temas que cres que se poderían tratar nas diferentes materias e que están na liña dos temas en que Amnistía Internacional está a traballar.
 • Se alguén do equipo directivo ou do profesorado precisa de información adicional, procura facilitarlla nun período non superior a 48 horas. Se ves que non é posible, contacta igualmente para te asegurares de que saben que non esqueciches o seu interese ou a súa petición.
 • Fai seguimento con chamadas ou a través de wasaps. No satures a xente por correo electrónico (é unha boa ferramenta para te comunicares con aquelas persoas que xa están activas, mais non substitúe o trato persoal).
 • Lembra que a maioría das persoas toman parte en accións a través do contacto directo.

Como conseguir a IMPLICACIÓN DO CENTRO?

Fala coa dirección do centro

 • Acorda unha reunión co equipo directivo para mostrarlles a Rede Educativa o traballo que se desenvolve nesta. Consulta previamente a web e utiliza parte deste kit para te preparares.
 • Resalta a importancia da educación en dereitos humanos durante a reunión e o teu interese e a túa motivación por traballar co alumnado neste sentido. Aínda que calquera materia pode ser válida para aplicar os talleres propostos por Amnistía Internacional, resulta especialmente interesante aplicalos nas optativas a Relixión e nas titorías.
 • Se podes demostrar que estás ben informado/a sobre un tema en que queres traballar, as túas posibilidades de éxito aumentarán. Non pasa nada por ter desacordos coa dirección ou a administración dun centro (asegúrate de que sempre sexa cunha actitude de respecto). Dedícalle algo de tempo a escribir a información que vas presentar, incluíndo as ideas que tes sobre como traballar un tema que xerará beneficios á comunidade educativa. Os dereitos humanos afectan a todo o mundo!